سایر شاعرانسپید

“سقوط آزاد”

“سقوط آزاد”

ای کاش می دانستم
ته پرواز
در
آسمان چشمانت
سقوط آزاد است.
مریم باغ شیرین

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا