سپیدمهسان احمد پور

شب فضانوردی از لذت تماشای زمین میگوید

شب فضانوردی از لذت تماشای زمین میگوید
از آبی ملایم و دل انگیزش
وقتی از ماه به آن نگاه میکنی

صبح مجری اخبار از ادامه ی جنگ میگوید
از مرز های پر از تاریکی..
تاریکی های بی مرز..
از سرخی خونی که از دست های زمین شسته نخواهد شد

نوشته های مشابه

و من تمام روز
کاری ندارم جز کناره گرفتن
از هر راهی که ممکن است مرا به تو نزدیک تر کند!

#مهسان_احمدپور

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا