غروب

غروب

غروب
غم انگیزترین اتفاق جهان است
وقتی روز
ته مانده هایش را
جمع می کند از پشت کوه ها
و فکر می کند
آسمان پیراهن ستاره دوزش را بیشتر دوست دارد.

#مهسان_احمدپور

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

شاید اینا رو هم دوست داشته باشی