سپیدمهسان احمد پور

ما به نفرینِ زنده ماندن دچار

ما به نفرینِ زنده ماندن دچار
ماهیانِ تبعید شده بودیم به خشکی
با شکنجه گاهی که در سینه ،
با هر نفسی که درد ،
و باران عجیب بوی خانه می داد

#مهسان_احمدپور

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا