سایر شاعرانسپید

در پشت جاده های غم زده

در پشت جاده های غم زده
در کنار ساحل وصل و امید
یاد تو همچون خورشید در فلک
میدرخشد پر امید
بوی یاس و بوی نرگس در کنار جوی آب
بوی نیلوفر وحشی در جوار قاصدک
می برد هوش از حواس هوشیار لحظه های پر زغم
کاش بالی داشتم
به بلندای زمین تا آسمان
و به عرض اشتیاق
تا به پرواز درآیم به دیار عاشقان
مهرناز صارمی

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا