سایر شاعرانسایر نوشته های ادبی

تقدیم به فرزندان شهدای مدافع حرم

بسمه تعالی
تقدیم به فرزندان شهدای مدافع حرم
بابا جونم سلام، بابای خوب من سلام ***************** یه دنيا حرف دارم خلاصه می شه تو نگام
به روی شونه هام ،یه كوه درد و غربته ************** نگاهم و بخون كه پر آه و حسرته
نگاه من پر از حرف و حدیث و غربته *************** چرا نيومدی دلم پر از حكایته
****** فدای راه تو، شده بابای من حسين **** آقام آقام آقام ، حسين آقای من حسين *******
خدا ميدونه كه مونده چشای من به در **************** یعنی ميشه بيای ،یه بار دیگه بگم پدر
آخر تو سوریه بابا به آرزوش رسيد ****************** خدا كنه منم ،تو راه اون بشم شهيد
****** فدای راه تو، شده بابای من حسين **** آقام آقام آقام ، حسين آقای من حسين *******
ميخام بگم بابا ،بگو به بی بی از كرم *************** تا از خدا بخواد ، بشم مدافع حرم
این رزق و روزی رو ، بی بی برای من نوشت ***** مامان بهم ميگه ، رفته بابا توی بهشت
****** فدای راه تو ،شده بابای من حسين **** آقام آقام آقام ، حسين آقای من حسين *******
تفنگ تو روی، شونه ميگيرم و ميگم ****************** فدائی حسين ، شدم مدافع حرم
بابا یتيم شدم ،و تو شدی شهيد عشق ***************** عجب سعادتی ، فدای بی بی دمشق
****** فدای راه تو ،شده بابای من حسين **** آقام آقام آقام ، حسين آقای من حسين *******
تو رفتی تا حرم ،نشه اسير اشقيا ******************* چه خوب شد اومدی ، دادی به شهر ما صفا
بابای پرپرم ،دعا بكن توی حرم ******************** بی بی اگه بخواد ، راهی بشم سوی حرم
دعا كنم برات ، بری بالا تا كهكشون **************** دعا بكن برام ، بابا جون از تو آسمون
برای فاطمه ، به سينه و به سر زدی **************** بی بی خرید تو رو تو فاطميه پر زدی
گل قشنگ من ، اگه شدم یتيم ولی ****************** یه یار كوچيكم ، برا آقام سيد علی
****** فدای راه تو ،شده بابای من حسين **** آقام آقام آقام ، حسين آقای من حسين *******
شادی ارواح طيبه شهدا و امام شهدا صلوات

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا