حسن گایینیسپید

زنجیر بسته را عقل و جان رهاست

زنجیر بسته را عقل و جان رهاست
هیچ چیز مرا عاجز نمی کند
اگر از چشمانم تمنّا شود
دور تو می گردم
و تو…
دور خودت بچرخ
هر چه بادا باد

……….
✍ح .رزاس

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا