غزلمهری مقدمی

بارالها به قدرقدرتی بی شبهاتت سوگند

بارالها به قدرقدرتی بی شبهاتت سوگند
به درخشندگی چیره چنین بر ظلماتت سوگند
به سراپرده ی پر راز و پر از مسئله ات
به شکوهی که به باور نرسد در سکناتت سوگند
به رخ تازه ی شبنم زده ی باغ وبهار
به زمین جلوه گر ذات وصفاتت سوگند
لذت بندگی ات را به عطشناکی جانم بچشان
به تمام نعمات وبرکات وصلواتت سوگند
به امیدی که به الطاف تو در دل دارم
لحظه ای وا مگذارم به شکوه لحظاتت سوگند
مهری مقدمی

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا