سایر شاعرانسپید

دیگرخدا را این حوالی حس نمیکنم

دیگرخدا را این حوالی حس نمیکنم
اری
انگار از ما ادمها دل سرد شده
ولی هروقت کودکی به دنیا
می اید
نظرم عوض میشود
خداهنوز به ادمهایش امیدواراست
علی زاده احمدی

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا