سایر شاعرانسپید

شبیه تکرار حجره های لب بسته

شبیه تکرار حجره های لب بسته
زیر طاق های صف کشده به انتظار
در سکوت سرد و وهمناک بازار
پیچیده در پوست شب
یا مثل تکرار هر روز رهگذران از خیابان
با پای آبله دار
و شانه ایی مصلوب به درد های خفته
درگیر و دار ماندن و رفتن
دلتنگی من آن زمهریر غریب
چنبره زده بر دیار خفقان
هم آوا با ویرانه های خاموش
جاری بر شط سرخ
به یاد تو تکرار می شود
آزاده میرکمالی راینی

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا