حسن گایینیسپید

بپرس… از پنجره ها

بپرس…
از پنجره ها
از قاب های بی قوارهٔ ـ تنهایی ـ

… قبول می کنم
هرگز تو را، در نمازم سجده نمی کنم
می گریم و می میرم از خیال مقدّس…اَت

نوشته های مشابه

✍ رزاس

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا