• غزل
  • چمدان معطل مهدی فرجی چه احمقانه سزاوار بودنی با من

چمدان معطل مهدی فرجی چه احمقانه سزاوار بودنی با من

چمدان معطل

چمدان معطل

چه احمقانه سزاوار بودنی با من

اگر هنوز هست دلت ارزنی با من

تو با خود تو تویی تو نه یک منی بی من

تو با من آن چه تویی نیست زنی با من

مگر به خواب ببینی دوباره پاک شود

اگر که می کنی آلوده دامنی با من

درون بطن تو از شعر نطفه می بندد

اگر به آب زدی یک زمان تنی با من

*****

چمدان معطل

*****

نگفته ام به تو الماس چشم هات چه کرد

شبی عمیق پی حفر معدنی با من

نپرس که عاشق پیر است و رازهای بزرگ

نگفتنی است ته قصه ی زنی با من

تلاطم چمدان معطلی با توست

سکوت غم زده ی راه آهنی با من

*****

چمدان معطل

*****

دل عزیز که سرگرم کشتنم هستی

چه کرده ام که تو انقدر دشمنی با من

مهدی فرجی چمدان معطل

 

سایر اشعار مهدی فرجی رو از لینک زیر بخونید.

مهدی فرجی

شاید اینا رو هم دوست داشته باشی