سایر شاعرانسایر نوشته های ادبی

سر بسوی عاشق دیوانه ی شیدا بگردان

سر بسوی عاشق دیوانه ی شیدا بگردان
ببین با دیدنت آن روح رفته بازمیگردد در او
در نگاهش شوق دیدار دو چشمانت نمایان
بنگر این شور وصال و صورت خندان در او
ایلیا محسنی

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا