سایر شاعرانسایر نوشته های ادبی

جرم من دیدن چشمان تو بود

جرم من دیدن چشمان تو بود
به همین جرم شدم در بندت
تو فقط دیدی و لبخند زدی
دل من ماند پی لبخندت
مینا

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا