سایر شاعرانسپید

کافرم نگاهم کن

کافرم
نگاهم کن
تا به چشمان تو
ایمان بیاورم
ناظرتوحیدی ثمرین

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا