سایر شاعرانسایر نوشته های ادبی

آن کودکی ام با تو

آن کودکی ام با تو
این سرگشتگی اش با من
آن خاطره ها از تو
این گم گشتگی اش در من
بنیامین کاهانیان

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا