سایر شاعرانغزل

محفل مغرب سبزه پوش تو.

محفل مغرب سبزه پوش تو.
سبزشدباخلیج پرخروش من.وان خمارسیه چرده وعبوس تو.مست شدزپیاله ی می فروش من.نیمه شب کشتی داستان تو.ردشدازتنگه ی داریوش من.ان همه هیبت باستان تو.سرقتی بوده ازشهرشوش من.ان چراغ روشن یهودیان.ذره ایست زاتش خموش من..سعدوخالدویزیدتوکجا؟رستم ودایوس ومهرنوش من.پاپتی های ریگزارتوعرب.کی رسدبه مردم دلیروسختکوش من.
محمد مومنی

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا