• امیر مرزبان
  • شعر های امیر مرزبان خنده هایت باغی از یاقوت و مروارید باز

شعر های امیر مرزبان خنده هایت باغی از یاقوت و مروارید باز

شعر های امیر مرزبان

شعر های امیر مرزبان

شعر های امیر مرزبان رو می تونید از کافه شعر بخونید.

خنده هایت باغی از یاقوت و مروارید باز

هی ببین این لحظه ماه مهربان خندید باز!

هی ببین از پشت کوه ابروانت سر زده است

دو ستاره، دو غزل!اصلاً دو تا خورشید، باز

ابر گیسوی سیاعت تا که بالا می رو

دماهتاب صورتت روشن شده تابید باز

*****

شعر های امیر مرزبان

*****

فرش های خانتان لبریز از عطر گل است

یعنی این که دامن سبز شما چرخید باز

تو رها می رقصی و آرام با تو می زند

نغمه ای مستانه تر از چنگ خود ناهید باز

 

*****

شعر های امیر مرزبان

*****

باد، مو های تو را با خود پریشان می کند

ولوله افتاده در هر شاخه ی این بید باز

وايه اصلاً لال می ماند بگوید تو چقدر …

بس که زیبایی دهانش مانده از تمجید باز

*****

شعر های امیر مرزبان

*****

شعر اینجا پاک تسلیم نگاهت می شود

مثل یک مغلوب دستان تو را بوسید باز

گرچه این گونه که تو در بیت ها طوفان شدی

می شود آن خنده را چیز دگر نامید باز

می شود این شعر ها را خط زد و از سر نوشت

می شود هفتاد جور از نو غزل را چید باز

می شود اما نمی خواهم همین گونه خوش است

خنده هایت می شود بر شعر من تایید باز

لب بزن دست من و این شعر را باهم بگیر

چون که تا اینجا فقط محض شما خندید باز!

*****

شعر های امیر مرزبان

*****

تا بخندی سال نو تحویل خواهد شد عزیز

لب بزن! لبخند شو! دارد می آید عید باز!

 

شعر بسیار زیبای امر مرزبان از کتاب غزل کلام خدایان است

سایر شعر های امیر مرزبان رو می تونید از لینک زیر در کافه شعر بخونید.

شعر های امیر مرزبان

 

شعر خوانی امیر مرزبان در برنامه پای حرف و حروف

 

 

شاید اینا رو هم دوست داشته باشی