دو بیتیسایر شاعران

آن نگاه جان ستانت آتشم زد می روی ؟

آن نگاه جان ستانت آتشم زد می روی ؟
قلب بیمار من بیچاره را هم می بری ؟
عاشق برق دو چشمان و نگاهت گشته ام
بی نگاهی بی کلامی میروی ؟
مینا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا