ابوالفضل یحیاییدو بیتی

برخیز،برای تو عسل آوردم

برخیز،برای تو عسل آوردم
یک مصرع ناب از غزل آوردم
برخیز که چای و غزل و شیر وعسل
باطعمِ نوازش وبغل آوردم
ابوالفضل یحیایی

دکمه بازگشت به بالا