ابوالفضل یحیاییغزل

قدری بخند،خاطره ها را مرور کن

قدری بخند،خاطره ها را مرور کن
چشمانِ شورِ فاصله را سوت وکور کن
قدری بخند وازدلِ این بغض های خیس
مانندیک نسیمِ بهاری عبور کن
ای آبیِ نگاهِ تو دریایِ بیکــــــــــــران
فکری به حالِ این منِ دربندِ تور کن
باران،دوباره آمدنت را بهانه کرد…
باران!دوباره کوچه مارا نمور کن
بایک کرشمه ،دخترِزیبایِ دیلمان
امشب بساط عیشِ مرا جفت وجور کن
وقتی حصارِ فاصله ویران نمی شود
تنها بخند و خاطره ها را مرور کن
ابوالفضل یحیایی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا