قدری بخند،خاطره ها را مرور کن

قدری بخند،خاطره ها را مرور کن
قدری بخند،خاطره ها را مرور کن
چشمانِ شورِ فاصله را سوت وکور کن
قدری بخند وازدلِ این بغض های خیس
مانندیک نسیمِ بهاری عبور کن
ای آبیِ نگاهِ تو دریایِ بیکــــــــــــران
فکری به حالِ این منِ دربندِ تور کن
باران،دوباره آمدنت را بهانه کرد…
باران!دوباره کوچه مارا نمور کن
بایک کرشمه ،دخترِزیبایِ دیلمان
امشب بساط عیشِ مرا جفت وجور کن
وقتی حصارِ فاصله ویران نمی شود
تنها بخند و خاطره ها را مرور کن
ابوالفضل یحیایی
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

شاید اینا رو هم دوست داشته باشی