سایر شاعرانسپید

توبه سوی من می دوی

توبه سوی من می دوی
من به سوی تو
بیدارشو لعنتی
اینطوری هیچگاه به هم نمی رسیم.
ناظرتوحیدی ثمرین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا