دو بیتیسایر شاعران

یاد دارم لحظه ای را خیره ات بودم ولی 

یاد دارم لحظه ای را خیره ات بودم ولی
یاد چشمان قشنگت سالها شد همدمم

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا