سایر شاعرانسپید

نه طناب دار لازم است نه اسلحه ای رو به شقیقه ام

نه طناب دار لازم است
نه اسلحه ای رو به شقیقه ام
و نه تیغی که رگهایم را لیس بزند
امشب ماه قرص است
کمی آب بیاور
میخواهم با قرص ماه
خودکشی کنم
#سبحان_قرباني

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا