حسن گایینی

گفتند هراسی نیست چون دل بشکستی تو 

گفتند هراسی نیست چون دل بشکستی تو
وز عاقبت ایــــــــــــــــــــــــــن کار، نادم ننشستی تو
گر میرِ  غضب آیـــــــــــد ما میر خراباتیم
من با دل رسوایی، تو باز که مستی تو
ـ . ـ . ـ
✍ ح . رزاس

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا