حسن گایینیسپید

گریبان گیر هستی توام

گریبان گیر هستی توام
غایب که می شوی
با چه پیدا شوم
ـ‌ با یک نیاز
یا
نرمِ نرم
مثل ِ
تن قاصدک
به هر حال آب از آتش بهتر است
امّا نه…
حماسهٔ دل بهتر است
راستی…
چه کسی چنین معجزه می کند؟
نرم می شوم…
مثل دوست داشتن
ذات را چشیدن
به
بو
هم,
ـ راه یافتن…
مثل یک…
ـ بلاهت !!!
▪▪
✍ ح . رزاس

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا