سایر شاعرانسایر نوشته های ادبی

واعظ وموعظه وپند دگر سود نداشت حسن محمدنیا

واعظ وموعظه وپند دگر سود نداشت
عاشقی در ره ما جز رخ معبود نداشت
رهروان در طلبش بر در مسجد رفتند
راه ما جز به در میکده مقصود نداشت

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا