سایر شاعرانغزل

قسمتم این بوده درگیر تو باشم، می شود؟ 

قسمتم این بوده درگیر تو باشم، می شود؟
همچنان آهوی زنجیر تو باشم، می شود؟
مثل انگور مریوان دانه دانه سُرخِ سُرخ
هی بجوشانی مرا گیرِ تو باشم، می شود؟
با تو هستم نازنین بانو شرابم می دهی؟
مست و لایقل ز تاثیرِ تو باشم، می شود؟
گوشه ای از پنجره وا کن هوا بارانی است
خش خشِ پاییزِ تقدیرِ تو باشم، می شود؟
هی نگو از غربت شب های با من بودنت
درد بی درمان و تدبیر تو باشم، می شود؟
کم کن از زخم زبان مهمان کنم با بوسه ای
یک شبی را محو تصویر تو باشم، می شود
علی حیدری کرمانشاهی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا