سایر شاعرانسپید

شدم لیلی که شیرین دلت باشم

شدم لیلی که شیرین دلت باشم
شدی مجنون امّا گور من…
با تیشهٔ فرهاد  می کندی
✍ ح . رزاس
✔بیستون در گور

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا