سایر شاعرانسپید

شعر عاشقانه سپید از این همه

از این همه…
رفتن و رفتن
بُریدن و گذشتن
همه بی آب و آبادی
و
سردرِ  معبد…
ـ چشم مناره ای باریک و بلند!
آرزو… یش
لجّه های سیاهی و تنهایی
جوانه های…
بیتابِ صدها غزل، گره در مهتاب
و
پرندهٔ ، نگاه…اش ش ش
من
با
لب های او سخن می گفتم
او با…گوش های من
من…
او را دَم می زدم؛ او  ـ در من
من
در
سینهٔ…  اوووو‌
او
صراحی از… ـ حضورِ دیگری؟!
من افلاطون او،
او…
عین القضّاتِ…من!
من
دفتر های سبز او
او…
شقشقه های بغضِ من!
و
بی
آنکه
باورم شود ، این…
ـ رُشدِ مستبد!
و
قضاوت…
هزاران سالهٔ وجدانِ کاذب
ـ
ـ
ـ
این
تلخیِ عمیقِ  اِبداعِ شور و شوق!
✍ ح . رزاس
▫کاخ ابداع ▫

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا