سایر شاعران

عاشقی معنا ندارد از حسین اسماعیلی

در اينجا ، عاشقي معنا ندارد
دل عاشق خريداري ندارد
عجب ماندم صداقت را ، وفا را !!
كه آنها هم دگر رنگي ندارد
به هر كس راز اين دل را بگفتیم
پشيمان گشته ایم از آنچه گفتیم
يكي ناز و يكي مال و يكي نام
يكي دنبال عيش ، آن يكي جام
دريغ از اندكي احساس زيبا !!
يقين اينجا بود دنياي اجسام
خدايا ! درد اين دل را كه گوئيم !!؟
نباشد بند دنيا ، حصر در جان …

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا