سایر شاعرانسپید

کفش هایت را در بیاوری از فاطمه م

کفش هایت را در  بیاوری …
بپاهایت  را در آب بگذاری…
دست هایت را تکیه کنی بر ماسه ها…
خیره به غروب.ٔ….
نه نمی شود…
کم دارمت …
درست در همین ساحل رویایی….
کفش هایت را در  بیاوری از فاطمه م

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا