سید رضا هاشمیغزل

شکسته بغضِ کسی ، چشم هاش نم دارد

شکسته بغضِ کسی ، چشم هاش نم دارد

گرفته راه گلویش صدای بم دارد …

نوشته های مشابه

به دشتِ پرگلِ آرام بخشِ کاشی ها
پناه برده دل شاعری که غم دارد … *

مسیر قم به تماشای صحن می ارزد …
که راه عشق عبوس است و پیچ و خم دارد

به جای #فاطمه که قبر خاکی اش مخفی ست
کریمه ای ست که در شهر قم حرم دارد

ز سرخ رویی خورشید جای حیرت نیست
که روی بر حرم و پشت بر عدم دارد …

کبوتری که سپید است گرمِ ٳحرام است …
مگر ز کعبه حریمش چه دستِ کم دارد …

خوشا به حال مفاتیح کهنه ای بانو
که آشیانه در آن بیت محترم دارد …

#سید رضا هاشمی

پ ن :
٭پناه می برم از بغض در گلو مانده
#عباس_شاه_حسینی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا