سید رضا هاشمیغزل

ماه با آن منزلت در حوضِ ماهی کوچک است

ماه با آن منزلت در حوضِ ماهی کوچک است
کوه اگر باشد دلم پیش تو کاهی کوچک است

شاعر از معشوقه اش دوری کند جان می کَند
نغمه ی سعدی بر این حرفم گواهی کوچک است

نوشته های مشابه

آخرین جان های شمعم ، بیشتر دوری نکن …
مایه ی خاموشی ام بعد از تو آهی کوچک است

هم به سر شد عاشقی هم فرصت مستی گذشت
بر سر هر کس که می بینم کلاهی کوچک است

کاش چشمت یک سر مو سمت من مایل شود
گاه خوشبختی به یمن اشتباهی کوچک است …

سید رضا هاشمی ( سره )

* استقبال از اصغر عظیمی مهر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا