سپید

خانه تکانی از محمدرضا ثابتی فر

پیش بندی به کمر
و کلاهی به سرم
از سر ناچاری
دستمالی به دست
ظرف ابی به بغل
عید در راه
و بهار در پیش است
همسرت باز ترا میخواند
خانه را باید شست
خانه را باید روفت
جیغ و فریاد عیالم زیباست
که چه شد قالی ها
پرده ها را چه کنم
در دیوار چقدر خاک الود
شیشه ها غمگینند
رنگ این مبل دگر رایج نیست
خانه را رنگ بزن
دلم از این همه فریاد بدرد امده است
بار الها کمکی
نیست فریاد رسی
و منو اینهمه کار
و منو این همه خرج
عید در راه
و بهار در پیش است
همسرت باز ترا میخواند
خانه را باید شست
خانه را باید روفت

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا