سپیدفرهاد گنجینه

برای یک قلم کشیدن روی افکارمان

برای یک قلم کشیدن روی افکارمان ‘
برای عشق ساده در دلهایمان.
برای روزگاری که نکو باشد در اجساممان‘
برای نگاهی که عاشقانه باشدچشمانمان.
زندگی را باید ورای محبت گذراند‘
قلب خود را به او داده وزندگی را با قلب او گذراند.
چشمان خود را بسته ودست به دست او دنیا را گذراند‘
نفس خود را حبس کرده و برای سفر پیشکشی بگذار‘
دستی از پس یار تکان داده محبت کن و او را تنها مگذار.
فرهادگنجیه

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا