سپید

گربه ى سياه روى خورشيد را مى ليسد و زنى كنار پنجره موهايش را شانه مى زند

sol_maaazzz09  Instagram ID
گربه ى سياه روى خورشيد را مى ليسد و زنى كنار پنجره موهايش را شانه مى زند
چشمهاى گربه روى مدار هميشه گى شان برق مى زنند
و نور چشمكى از دورست
روى پنجره سوسو مى كند
جوى آب از مسير نرده هاى ورود ممنوع به داخل
شهر مى خزد
و زمان قلب نهفته ى زمين است
روى سايه ها ى سرگردان
سايه ات را بپوش
بگذار مسير از لاى خميازه هاى ستاره ها
مارا
به صبح برساند…
سولماز دانشفراز

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا