امید اصغریسپید

شعر کوتاه امید اصغری

ما مسافرهای
چمدان های
پیک‌نیک‌‌های
های های های پوچ هستیم
هر کدام به دره‌ای، سنگلاخی، صخره‌ای
هر کدام به چاهی، رودخانه‌ای، دشتی

ما مسافرهایی، با آرزوهای بزرگ
با چمدان‌هایی کوچک و مبتذل
که به راه افتاده‌ایم…
کسانی به فلاکت
کسانی به ستوه
کسانی غوطه‌ورند در اندوه

نوشته های مشابه

و تو رفیق عزیز
ای که به ماجرای این شعر فکر‌ می‌کنی!
به شانه‌ات می‌کوبم – می‌پرسم!
کفش‌های روی‌ جاکفشی
هر‌ کدام ما را به کجا خواهند برد
که خطر نداشته باشد؟

#امید_اصغری

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا