غزل

ندای دل از فخری خاتمی

جاده های زندگی از تو چه زیبا میشود.  //.  این هوای عاشقی از تو چه دیبا میشود.          راز لبخندت که بر دستان من طرحی زده  //.  تو ببین اعضای گیتی را چه سیما میشود.      در هجومی پر زاحساسی ز هر شوری مرا.  //. حال من بنگر کن احساسم چه غوغا میشود. روزگاری در رگی از زندگی نابود شدم.        //  این دلم در مهر تو از غیر، چه زیبا میشود
من که از آغاز راهی پر خطر گامی زدم.          //. بی تو حتی ذره دردی مثل دنیا می شود    من زیادم برده بودم این سخن های کهن.  // مهر تو بر این زبانم پر تمنا میشود.          نازنینم گریه ام بر این وصالت شد روان //.  برنشین بر قلب من که با تو بیتا میشود.      غایبی از چشم من ای جملگی آرام تن.    //. گوشه هایش از صبا بر تو شکوفا میشود

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا