غزلمحمد جوکار

رمز پایندگی عشق از محمد جوکار

رمز پایندگی عشق از محمد جوکار

رمز پایندگی عشق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امشب از سرمه ی چشمت ، غزلی خواهم گفت
چشم تو ، ناب ترین سوژه ی صدها غزل است

عشق در پای دو چشمان تو ، زانو زده است
غمزه ی چشم تو تلفیق غزل با عسل است

نوشته های مشابه

انحنای لب تو ، نابترین شعر من است
بخدا خال لبت ، قالب ضرب المثل است

اصلن این عشق تو رخداد جهانی شده است
بگمانم که لبت ، رابط بین الملل است

مژه بر هم زدنت ، فلسفه ی زلزله هاست
شهر چشمان تو انگار ، به روی گسل است

جرم لبهات همان بس ، که مرا شاعر کرد
گرچه لبهای تو مصداق چک بی محل است !

ترسم از جاده و پیچ و خم عشق تو نیست
بلکه از فاصله ی بین زمین تا زحل است !

هی نگویید چرا “یاس خیال “م مست است
چون فراخوان لبت مطلع صدها غزل است !

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م.ج.یاس خیال 1394.10.02

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا