زهره میرشکارسپید

درخت ها در من قد علم کرده اند زهره میرشکار

درخت ها در من قد علم کرده اند زهره میرشکار

درخت ها
در من قد علم کرده اند
گوزن ها
در من در حال تاختن
نیمی گیاه ام
نیمی جانور
می دانم
سرانجام نیمه ی جانورم نیمه ی گیاه ام را خواهد خورد
آری
من جنگلی با دو نیمه ام …..
*

گوزن
نام دیگر تنهایی ست
که هر روز شاخ هایش بلندتر می شود…..
*

نوشته های مشابه

صدای تو در من
صدای دریاست
در گوش ماهی…
با من حرف بزن
شاید هنوز
نرفته باشی…
شاید هنوز
نمرده باشم…
*

شعبده باز بود
گفت دوستت دارم و
من
پرنده شدم…
*

یاد تو
در من
گنجشکی است
که از گوشه ی چشمانم آب می خورد
*

خندیدیم؛
ما به پرواز بادبادک در آسمان خندیدیم!
پرنده ای که بال هایش
هنوز در اسارت ما بود.

“زهره میرشکار”

سایر اشعار زهره میرشکار را از کافه شعر بخوانید.

زهره میرشکار

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا