زهره میرشکارسپید

پیراهن آبی از زهره میرشکار

پیراهن آبی از زهره میرشکار

همه چیز را می توانم تحمل کنم
جز پیراهن آبی ات را
هر بار
آنرا می پوشی
پرنده ای می شوم
که بعد مدتها
آسمان دیده…

*

نوشته های مشابه

جاده ای در من
همیشه یک مسافر دارد
که نمی رسد…

زهره میرشکار

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا