ابوالفضل یحیاییدو بیتیغزل

ابوالفضل یحیایی باران

چندیست که دل بهانه ام باران است
مضمون غزل ترانه ام باران است
هرواژه ى شعرمن شمالی شده است
امشب که عروس خانه ام باران است

ابوالفضل یحیایی

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا