سپیدسولماز اعتماد

شعر “خوشه ی نورسته” از شاعر “سولماز اعتماد”

شعر “خوشه ی نورسته” از شاعر “سولماز اعتماد”

شعر “خوشه ی نورسته” از شاعر “سولماز اعتماد”
ای گرمتر از بوسه
ازاد تر از پرواز
با یاد تو هر ساعت
از عشق تو باید گفت
بی هیچ غم و حسرت
بی هیچ شب غربت
بر بام تو باید خفت
اهنگ صدایی تو
لالایی بی واژه
در سردی این دوران
آغاز پر آوازه
شرم از تو نجابت شد
دستان تو عادت شد
شعر تو روایت شد
زین خاک مشو پنهان
این خانه ز تو خانه است
این جان ز تو جانانه است
چون خوشه ی نورسته
بالنده تر از باران
ای خوب تر از لبخند
تر کن نفس یاران !

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا