• غزل
  • من نشستم بروی مِی بخری برگردی مهدی فرجی …

من نشستم بروی مِی بخری برگردی مهدی فرجی …

من نشستم بروی مِی بخری برگردی

من نشستم بروی مِی بخری برگردی ترسم این است مسلمان شده باشی جایی!

 

وای از آن شب که تو مهمان شده باشی جایی

مست با این، بغلِ آن شده باشی جایی

بله! یک روز تو هم حال مرا می‌فهمی

چون‌که در آینه حیران شده باشی جایی

بی‌گناهی‌ست که تهمت زده باشند به او

باد، وقتی‌که پریشان شده باشی جایی

ماهِ من! طایفه‌ی روزه‌بگیران چه‌کنند؟

شب عیدی که تو پنهان شده باشی جایی

صورت پنجره در پرده نباشد از شرم کاش!

وقتی‌که تو عریان شده باشی جایی

من نشستم بروی مِی بخری برگردی

ترسم این است مسلمان شده باشی جایی!

مهدی فرجی

شعر بسیار زیبای مهدی فرجی وای از آن شب که تو مهمان شده باشی جایی

 

من نشستم بروی می بخری برگردی!

 

سایر اشعار مهدی فرجی را از این لینک بخوانید.

مهدی فرجی

 

شاید اینا رو هم دوست داشته باشی