او یک زنچیستا یثربی

او یک زن از چیستا یثربی قسمت چهارم داستان بلند او یک زن از کافه شعر

او یک زن از چیستا یثربی قسمت چهارم

او یک زن از چیستا یثربی قسمت چهارم  داستان بلند او یک زن از کافه شعر داستان بلند او یک زن را از کافه شعر دنبال کنید…. سعی می کنیم همه ی قسمت ها را با خوانش خانم یثربی در سایت بارگذاری کنیم. با ما باشید با داستان های بلند و دنباله دار

 

نوشته های مشابه
[Forwarded from چیستایثربی] #او_یکزن
#قسمت_چهارم
#چیستایثربی

فقط زیر لب بسم الله میگفتم و صلوات میخواندم.نمیدانم چرا همه دعاهایی که از کودکی بلد بودم؛ از یادم رفته بود..د

وباره فریاد زدم:ترمز کن! میگم میخوام پیاده شم!

باز خندید.ناخنهایش را لای دندانهای کثیفش کرد وگفت:پیاده هم میشیم..میریم یه سیرابی شیردون میزنیم تو رگ.چطوره؟ من یه جای دبش سراغ دارم.وسط جنگل.بش میگن بیشه سرا.. بوی سیرابیش؛ جون!در هوا بو کشید.معرکه ست دختر جون! فقط خودتو لوس نکنی بگی نمیخورما..چون اینجارو به هر کسی نشون نمیدم!

خدایا من چه کرده بودم؟کفاره ی چه گناهی را پس میدادم که گیر این غول بیابانی افتاده بودم.هر کاری کردم منو ببخش؛دست خودم نبود؛عصبانی شدم.

مرد،نگه داشت.گفت:پیاده شو آبجی رسیدیم !

بیشه کجا بود؟یک دشت بزرگ بودکه میان آن ؛ گندمزارهای بلند، همه جا را پوشانده بودند.یاد دوستم افتادم.عاشق مردی شده بود که میگفت موهایش به رنگ گندمزار است.اما من آن لحظه از تمام گندمزارها میترسیدم.اینجا صدای آدم ؛ به جایی نمیرسید!

گفت:د بیا دیگه!گفتم : من رستورانی نمیبینم! از آن خنده های زشتش کرد و گفت:بیا! اون وسطه.نترس!حاجیت باهاته…

لعنت به اون که باهام بود.کاش تنها بودم…هنوز ایستاده بودم که مرا هل داد ! برو جلو دیگه…پیزوری! صبحونه نخوردی؟

گفتم: آقا؛ من باید برم خونه.تو رو خدا…پدر مادرم منتظرمن..دست از سر من بردار.خنده ی عصبی کردو با دستهای روغنی سیاهش ؛ دو باره مرا به جلو هل داد.تا چشم کار میکرد ؛کسی نبود.نه خانه ای؛نه آدمی ؛نه حتی جانوری،فقط من بودم و این وحشی بربر!… این بازمانده ی دوران مغول! میگویند سر عطار را؛ مغولها در بیابان زدند.بی آنکه بدانند چه کسی را کشته اند!خب مرا هم خلاص کند دیگر.از جانم چه میخواهد؟ سرم را بزند.خدایا ؛من تنها کسم تویی.به دادم برس! با فشار محکم دستش روی زمین پرت شدم وسط گندمزارها!

گفت:چیه ترسیدی؟

گفتم :تو دین نداری؟پیغمبر نداری؟از خدا نمیترسی؟بذار من برم!

گفت دارم؛ خوبشم دارم.پیغمبر من میگه اگه یه زنی خودشو مجانی به شما هدیه داد قبول کنید!

گفتم :من کی چنین غلطی کردم؟ من خانواده دارم.گ

فت: پس واسه چی مثل جن؛ پریدی جلو ماشین من، گفتی:نگه دار! این یعنی هدیه دیگه!راهی نبود.داشت نزدیک و نزدیکتر میشد پیراهنش را در اورده بود.چندش آور بود.به خدا گفتم: باشه.هر چی تو بخوای!خالق من، تویی! میبینی چه بلایی میخواد سرم بیاد؟….نامردیه.پس نذار زنده بمونم!….سنگی را از کنارم برداشتم؛ به سمتش پرتاب کردم.بیشتر خوشش آمد.دندانهای زغالی اش را بیرون ریخت.گفت:د …..؟ پس بازی میخوای آره؟ شانه ی لباسم را گرفت و پاره کرد….جیغ کشیدم !

او یک زن از چیستا یثربی قسمت چهارم داستان بلند او یک زن از کافه شعر
#او_یک_زن
#چیستایثربی
#داستان_یلند
#پاورقی_اینستاگرامی
#برگرفته از :
#اینستاگرام_رسمی
#چیستا_یثربی
#قسمت_چهارم

هرگونه اشتراک گذاری منوط به نام نویسنده و ذکر لینک تلگرام اوست.این کتاب به اسم #جنایت و مکافات؛ مجوز؛ فیپا و شابک دارد.ممنونم
@chista_yasrebi

او یک زن از چیستا یثربی قسمت چهارم داستان بلند او یک زن از کافه شعر هر روز سعی می کنیم قسمت های تازه ای از داستان را برایتان منتشر کنیم.

او یک زن  قسمت چهارم به قبل را از کافه شعر بخوانید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا