پاییز رحیمیغزل

ماه هم باشی شب نامرد می بلعد تو را پاییز رحیمی از کافه شعر

ماه هم باشی شب نامرد می بلعد تو را

این سیاهی ، بی برو برگرد می بلعد تو را

نوشته های مشابه

شعله باشی زیر خاکستر،نسیمی می وزد
آتش ِ دیوانه ، سرخ و زرد می بلعد تو را

بید باشی ، کوچه را در سایه ات مهمان کنی
بادهای ِ هرزه ی ِ ولگرد می بلعد تو را

کوه باشی ،در خودت ،پنهان کنی اندوه را
عاقبت می پاشی از هم، درد می بلعد تو را

هرچه هم پروانه باشی، هرچه هم زیبا شوی
عاقبت آن عنکبوت ِ زرد، می بلعد تو را

می نشینی ساعتی را باخودت خلوت کنی
فکرهای کهنه ی نامرد می بلعد تو را،

“مرگ” می آید کنارت می نشیند روی مبل
بعد هم مثل شرابی سرد می بلعد تو را !!!

#پاییز_رحیمی

ماه هم باشی شب نامرد می بلعد تو را

از پاییز رحیمی

سایر اشعار پاییز رحیمی را از کافه شعر بخوانید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا