سجاد صادقیغزل

با چشمک ناز همسری می میرم سجاد صادقی از کافه شعر

با چشمک ناز همسری می میرم

با شیوه ی خوب دلبری می میرم
از روی علاقه ی شدید قلبی …
با رنگ قشنگ روسری می میرم
هر لحظه به شیوه ی تازه تری …
یک روز به سبک دیگری می میرم
تا خسته و آزرده نگردی بانو …
با طرح قشنگ و بهتری می میرم
هرلحظه بگو که در چه حالی،قطعا
از دوری و از بی خبری می میرم
کافیست بفهمم که نمی مانی تو
وقتی که از آسمانم بپری می میرم

نوشته های مشابه

با چشمک ناز همسری می میرم سجاد صادقی از کافه شعر

سایر اشعار سجاد صادقی را از کافه شعر بخوانید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا