سجاد صادقیغزل

من سالمم اما کمی حالم عجیب است سجاد صادقی از کافه شعر

من سالمم اما کمی حالم عجیب است سجاد صادقی از کافه شعر

من سالمم اما کمی حالم عجیب است سجاد صادقی از کافه شعر

من سالمم اما کمی حالم عجیب است

نوشته های مشابه

حال دلــــم اين روزها خيـــلي غريـــب است
چون ميــــــگريزد از تمـــــــام دل خوشي ها
از خنــــده هاي كودكانه بي نصـــــيب است
شايـــــــد تصــــــور ميـــــــــكني حال بدم را
مانند يــــــــك روبـــاه در حال فريـــــب است
حتي به من شك ميكني شايد كه اين شعر
در امتــــــداد ِ اتــــفاق ِ تــــلخ ِ سيـــب است
بايد بداني حـــــال من دســــت خودم نيست
مشكل گشايــــش ذكر يك امن يجـيب است

سایر اشعار سجاد صادقی را از اینجا بخوانید.

شعر بسیار زیبا از سجاد صادقی از کافه شعر

این شعر را خودشان برای کافه شعر ارسال کرده اند.

شما هم شعر هایتان را برای کافه شعر ارسال کنید تا لحظات خوش و عاشقی کلماتتان را با دوست داران شعر قسمت کنید.

کافه شعر مرجع عاشقانه های شعر و غزل فارسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا