امید صباغ نوغزل

امید صباغ نو دیوانگی ها گرچه دائم درد سر دارند

امید صباغ نو دیوانگی ها

 

دیوانگی ها گرچه دائم دردسر دارند

نوشته های مشابه

دیوانـه ها از حال هــم امّا خبر دارند

آیینه بانـــو! تجربه این را نشان داده:

وقتی دعاها واقعی باشند اثر دارند

تنها تو که باشی کنار من دلم قرص است

اصلاً تمــام قرص ها جز تــــو ضـــــرر دارند

آرامش آغوش تو از چشم من انداخت

امنیتی کــــه بیمه های معتبـــر دارند

«مردی» به این که عشق ده زن بوده باشی نیست

مردان ِ قدرتمند ، تنهــــا «یک نفـــــر» دارند!

ترجیــــح دادم لحـــن پُرسوزم بفهمـــاند

شعر زیبای دیوانگی ها از امید صباغ نو

کبریت های بی خطر خیلی خطر دارند!

بهتــر! فرشته نیستم ، انسانِ بـــی بالــــــم

چــون ساده ترکت می کنند آنان کـه پَر دارند

می خواهمت دیوانه جان! می خواهمت، ای کاش

نادوستانم از سر ِ تـــو دست بردارند…

شعر عاشقانه امید صباغ نو

 

سایر شعر های امید صباغ نو را در این قسمت ببینید و بخوانید.

امید صباغ نو

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا